Newyddion Cwmni

 • SYKOO yn Gwneud Argraff Pawsitive yn yr Expo Anifeiliaid Anwes Byd-eang yn Orlando

  SYKOO yn Gwneud Argraff Pawsitive yn yr Expo Anifeiliaid Anwes Byd-eang yn Orlando

  Roedd yr Global Pet Expo, a gynhaliwyd yn Orlando, UDA rhwng 20 a 22 Mawrth, yn gyffro wrth i Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd arddangos eu datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant gofal anifeiliaid anwes.Ymhlith eu cynhyrchion nodedig roedd y coler hyfforddi cŵn blaengar a'r diwifr chwyldroadol ...
  Darllen mwy
 • Mynychodd Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd 25ain Ffair Anifeiliaid Anwes Asia

  Mynychodd Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd 25ain Ffair Anifeiliaid Anwes Asia

  Yn ddiweddar, cymerodd Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd, gwneuthurwr blaenllaw o gynhyrchion gofal anifeiliaid anwes, ran yn y 25ain Ffair Anifeiliaid Anwes Asia, un o'r sioeau masnach mwyaf ar gyfer y diwydiant anifeiliaid anwes yn Asia.Daeth y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Shanghai, Tsieina, â miloedd o arddangoswyr a diwydiant anifeiliaid anwes ynghyd ...
  Darllen mwy
 • Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd Symud i Lleoliad Ffatri Newydd a Gwell

  Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd Symud i Lleoliad Ffatri Newydd a Gwell

  Yn ddiweddar, mae Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd wedi cyhoeddi ei fod yn symud i leoliad ffatri newydd a gwell, gan nodi carreg filltir arwyddocaol yn nhwf a datblygiad y cwmni.Daw'r penderfyniad i adleoli i ffatri well fel cam strategol i wella effeithlonrwydd gweithredol...
  Darllen mwy
 • Diwallu Anghenion Cwsmeriaid Trwy Ddatblygu ac Uwchraddio Cynnyrch

  Diwallu Anghenion Cwsmeriaid Trwy Ddatblygu ac Uwchraddio Cynnyrch

  Ym myd cyflym electroneg, mae aros ar y blaen yn hanfodol i gwmnïau sydd am ffynnu yn y farchnad.Mae Shenzhen Sykoo Electronics Co., Ltd yn deall hyn yn dda ac wedi ei gwneud yn flaenoriaeth i ddatblygu ac uwchraddio eu cynhyrchion yn barhaus i ddiwallu anghenion sy'n esblygu'n barhaus...
  Darllen mwy
 • Llwyddodd SYKOO i uwchraddio ei ffens cŵn diwifr

  Llwyddodd SYKOO i uwchraddio ei ffens cŵn diwifr

  Mae Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd wedi bod yn ddarparwr blaenllaw o systemau cyfyngu anifeiliaid anwes, ac mae eu hymrwymiad i arloesi ac ansawdd wedi arwain at ddatblygu ffens cŵn di-wifr sydd wedi'i huwchraddio 5 gwaith trawiadol.Gyda phob uwchraddiad, mae'r cwmni wedi mireinio a pherffeithio eu ...
  Darllen mwy
 • Datblygiad arloesol mewn Technoleg Amledd Radio: Ymestyn Cyrhaeddiad o Bell

  Datblygiad arloesol mewn Technoleg Amledd Radio: Ymestyn Cyrhaeddiad o Bell

  Ym myd technoleg cyflym, mae datblygiadau mewn technoleg amledd radio (RF) wedi dod yn fwyfwy hanfodol ar gyfer datblygu cynhyrchion sydd angen pellteroedd anghysbell hirach.Mae Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd, arloeswr blaenllaw ym maes electroneg, wedi gwneud yn arwyddocaol ...
  Darllen mwy
 • SYKOO Yn Datgelu Ffens Ci Di-wifr Cludadwy Pellter Hir Arloesol

  SYKOO Yn Datgelu Ffens Ci Di-wifr Cludadwy Pellter Hir Arloesol

  Ydych chi wedi blino ar boeni'n gyson am ddiogelwch a rhyddid eich ffrind blewog wrth iddynt grwydro o amgylch eich iard?Mae Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd newydd ryddhau ateb arloesol i'r cyfyng-gyngor perchennog anifeiliaid anwes cyffredin hwn.Mae eu cynnyrch newydd, y diwifr cludadwy pellter hir hir yn ...
  Darllen mwy
 • Chwyldro Hyfforddiant Anifeiliaid Anwes gyda'r Coler Hyfforddi Cŵn Pellter Hir

  Chwyldro Hyfforddiant Anifeiliaid Anwes gyda'r Coler Hyfforddi Cŵn Pellter Hir

  Yn ddiweddar, mae Shenzhen Sykoo Electronics Co, Ltd wedi datgelu ei arloesedd diweddaraf ym maes hyfforddi anifeiliaid anwes - y goler hyfforddi cŵn pellter hir.Mae'r cynnyrch blaengar hwn wedi'i gynllunio i ddarparu offeryn dibynadwy ac effeithiol i berchnogion anifeiliaid anwes ar gyfer hyfforddi eu cymdeithion blewog, er...
  Darllen mwy